• Slider Banner

  Aktualności

  Poszukujemy gruntów o niskich klasach bonitacyjnych w celu lokalizacji farm fotowoltaicznych.

  Read more
 • Slider Banner

  Działalność

  Obszarem naszej działalności jest przede wszystkim projektowanie, realizacja i eksploatacja inwestycji w zakresie parków słonecznych i wiatrowych.

  Read more
 • Slider Banner

  Zespół

  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z takich branż jak: budownictwo, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, ...

  Read more

Aktualnie Ewprojekt posiada w swym portfolio 3500 ha gruntów klas o niskiej bonitacji, na których zamierza wybudować farmy fotowoltaiczne
Aktualnie zostały złożone wnioski o wydanie warunków przyłączenia na ponad 500 MW. Głównym celem inwestycyjnym jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3500 MW. 

maj.2021 r.  

 

Firma E&W Sp. z o.o. Projekt Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu powstała przy współpracy i na bazie doświadczeń firm Eurowind Energy sp. z o.o.Windbud sp. z o.o., które są jednocześnie naszymi udziałowcami.

Specjalizujemy się w usługach techniczno-prawnych związanych z projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Realizujemy projekty w pełnym zakresie od pozyskania gruntów, poprzez wszelkie procedury administracyjne łącznie z pozyskaniem pozwolenia na budowę, a także budową i późniejszą eksploatacją inwestycji, aż po handel energią.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z takich branż jak: budownictwo, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, elektroenergetyka, prawo oraz zarządzanie i pozyskiwanie nieruchomości. 

Na przestrzeni ostatnich lat stworzyliśmy i zrealizowaliśmy, przy współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, wiele projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości rozwoju i podejmujemy nowe wyzwania. Zawsze dążymy do osiągnięcia wspólnego celu. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę inwestycji na każdym etapie. Dbamy o dostosowanie każdego projektu do warunków lokalnych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, miejscową społecznością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Centra Energii EWE

Turbiny wiatrowe

• PV
• Bateria
• Elektroliza
• Biogaz
• Produkcja e-paliw
• Pompy ciepła do ogrzewania miejskiego

 Centra Energii EWECentra Energii EWECentra Energii EWECentra Energii EWECentra Energii EWE
 

 

 

Panele

 

eneria wiatrowa

 

Eneria słoneczna