Przejdź do treści

O nas

O nas
E&W Sp. z o.o Projekt Sp.k


Wstrzymanie możliwości rozwoju projektów elektrowni wiatrowych spowodowało wzrost  zapotrzebowania na projekty w sektorze energii słonecznej będącej również gałęziom OZE i dlatego też firma WINDBUD Sp z o.o wspólnie z duńską spółką Eurowind Energy 21 października 2019 roku powoła firmę E&W Sp. Projekt Spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie koło Inowrocławia, która zajmujące się kompleksową realizacją wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. W ciągu tych trzech lat swojej dzielności pozyskaliśmy poprzez zawarcie przedwstępnych umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 7900 ha. Aktualnie procedury administracyjne prowadzone są na łącznej powierzchni 7900 ha, co daje możliwość realizacji projektów farm fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej do 7900 MW. Spółka zajmuje się całym procesem realizacji inwestycji począwszy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowań, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie. Firma nasza zajmuje się również wszystkimi sprawami związanymi z uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farm fotowoltaicznych. Dla projektów dla których otrzymaliśmy decyzje o pozwoleniu na budowę wystąpiliśmy na aukcji zorganizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dające gwarantowaną cenę na okres 15 lat za wytworzą i oddaną energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej.


W roku 2023 przewidujemy budowę farm fotowoltaicznych łącznej mocy do 330 MW w takich powiatach jak: inowrocławski – miejscowość Batkowo, Pławinek, gmina Inowrocław, miejscowość Karczyn, Szarlej, gmina Kruszwica, powiat poznański – miejscowość Żydowo, Rostworowo, gmina Rokietnica, powiat wałecki – Chwiram, gmina Wałcz, powiat wągrowiecki – miejscowość Piastowice, gmina Mieścisko, powiat żagański -miejscowość Bożnów, Chrobrów, choszczeński – miejscowość Stary Klukom, gmina Choszczno, powiat sulęciński – miejscowość Torzym, gmina Debrznica.


Sprawne zarządzanie poprzez podejmowanie trafnych i szybkich decyzji Zarządu Spółki w połączeniu z dobrze wykfalifikowaną kadrą pracowników, którzy są wspierani odpowiednimi narzędziami powoduje, że w ciągu krótkiego okres czasu działalności E&W Sp z o.o Projekt Sp.k dołącza do liderów w branży OZE z sektora energetyki słonecznej.