Poszukujemy gruntów o niskich klasach bonitacyjnych w celu lokalizacji farm fotowoltaicznych. Gwarantujemy profesjonalne i uczciwe podejście do realizacji inwestycji w porozumieniu z lokalnymi władzami i społecznością.